top of page

MUSIC VIDEO

J.Sheon - 壞蛋特調 _Specially Made (Official Music Video) - 美味星棒棒糖主題曲

製作公司:鳥兒映像製作

 

導演:邱柏昶 Birdy Nio FS
導演助理:許睿庭 Ruey-Ting Hseu

 

製片:孫偉強 Luputa Sun

 

製片組:
王琦凱 Kely Wang
王紘晟Mars Wang
黃麗綾Li Ling Huang

美術:
黃舒Huang Shu

 

美術組:
蘇晉賢Su Chin-Hsien
吳敏綺Wu Min-Chi
陳怡蓁Yi Zhen Chen

攝影:
曾崴榆 Tseng wei yu

 

攝影組:
林永森Lin yung sen
莊竣瑋Kevin Chuang

燈光:
葉丞遠YE, CHENG-YUAN

 

燈光組:
張哲誠ZHANG, ZHE-CHENG

造型梳化:
郭芳慈Fang Tzu Kuo

 

造型組:
謝睿玄Jacob
孫珮甄Sun Pei Chen

演員:
鄭希函 Clio

側拍:陸韋中 LilYia


剪接:
白欣田 Cordelia Pai

 

剪接助理:
葉冠瑄 Doris Yeh

 

調光:時間軸 良奇

bottom of page